Tipy a zaujímavosti

na povzbudenie od
Beáty Liptákovej
Koučky pre život
Inšpiratívny kouč - Beáta Liptáková